00 421 910 855 888 
00 421 949 011 189 

Filantropia

Nábytok Mirek – sociálne cítenie 

Myslíme si že každý človek si zaslúži zdravé, čisté a bezpečné miesto pre svoj život, budeme aktívne pracovať na pomoci tým, ktorý to najviac potrebujú. Veríme, že každý z nás môže vyčleniť časť svojej energie, času a finančnej podpory pre tých ktorý to potrebujú najviac. Odporúčame všetkým svojím zamestnancom, kolegom a spolupracovníkom aby sa zaviazali k budovaniu etický čistého prostredia nie len v podnikaní ale aj v bežnom živote. A držali sa najlepších morálnych princípov vo svojom srdci pri všetkom čo robia.   

Som presvedčený že môžeme mať pozitívny dopad na svojich zamestnancov ich rodiny našich zákazníkov a spoločnosti s ktorými obchodujeme prostredníctvom presadzovania zdravých etických zásad. Chceme spoločnosti vrátiť niečo spať, a podporovať potreby druhých v núdzi, ak sa ku nám pridajú viacerí urobíme krok pre lepší život. Nepomôžeme každému, ale pomôžeme mnohým.  

Ako rastie naša spoločnosť, úmerné rastie aj naša sila a ochota pomáhať tam kde je to potrebné. To je naše cítenie so srdca .

Pre viac informácii prosím kontaktujte : jakub.mirek@centrum.sk