00 421 910 855 888 
00 421 949 011 189 

Oznam

Dôležitý oznam :  Dňa 25.02.2021

Drahí zákazníci spoločnosti Nábytok Mirek. Od konca ,,lockdownu“ na jar 2020 má nábytkársky priemysel v celej Európe veľkú hodnotu a naďalej sa vyvíja pozitívnym smerom. Za posledný rok sme si však uvedomili, že mimoriadny rast predaja so sebou prináša aj negatívne a vážne následky. 

Niekoľko dodávateľov surovín, najmä v drevárskom priemysle, vyhlásilo „vyššiu moc“ a znížilo svoju produkciu niektorých komponentov. Výsledný nedostatok vedie k masívnemu zvyšovaniu  cien. Situácia je, bohužiaľ, rovnaká aj v prípade ďalších dôležitých komponentov, ako je dubová dyha, dosky z dreveného masívu, ako aj samotný masív, guľatina, vosky a oleje na povrchovú údržbu a v neposlednom rade tkaniny a výplne do sedacích súprav a stoličiek . 

V posledných mesiacoch sme zaznamenali nárast materiálových nákladov o 15% až 50%. Z dôvodu úradných predpisov, karantény a vstupných požiadaviek je akútny nedostatok pracovných síl na výrobných linkách nielen u nás, ale aj u našich dodávateľov a partnerov . To má za následok prudký nárast  mzdových nákladov.

Rovnaký problém existuje v sektore dopravy. Doručovanie tovaru vlastnou dopravou do 4 okolitých krajín je omnoho náročnejšie, sú sprísnené podmienky na hraniciach, v hoteloch , aj pri samotnom doručovaní sa nám dvíhajú  náklady a predĺžuje čas doručenia . Tieto nepredvídateľné okolnosti zodpovedajú kritériám pre prípad „vyššej moci“ - "force majeure".. 

My sme preto povinní  vykonať urgentné zvýšenie ceny o 5,0% až 10%, ktoré sa nedá odložiť, a ktoré sa bude vzťahovať skoro na celý sortiment na objednávky prijaté od 25.02.2021 . 

V súčasnosti všetky naše výrobné závody pracujú pri maximálnej rýchlosti pri vybavovaní objednávok, a to aj s nadčasovými zmenami a zmenami cez víkend. Aj napriek neustálej prevádzke sa však môžu vyskytnúť predĺžené dodacie lehoty a posuny termínov, kvôli meniacim sa podmienkam. Spoliehame sa na Vaše pochopenie a upozorňujeme, že vzhľadom na výnimočnú situáciu za týchto okolností nemôžeme prijať žiadne zmluvné pokuty. 

Sme si vedomí, že súčasná situácia je pre priemysel aj maloobchod veľmi náročná, ale robíme všetko pre to, aby sme zaručili našu nepretržitú schopnosť dodávať nábytok a služby aj v budúcnosti. Naši obchodní partneri, telefonické a emailové informačné linky Vám radi kedykoľvek odpovedia na akékoľvek otázky. Prajeme Vám len to najlepšie, ale predovšetkým: zostaňte zdraví!